Elever, har du iPad eller Macbook?

Information till vårdnadshavare om Schoolsoft

Här finns två filmer om hur Schoolsoft fungerar och hur man loggar in. All information finns som text i två PDF-dokument: